نمونه کار ها

طراحی و محاسبه انواع سازه های ابنیه ساختمان بتنی و فولادی – صنعتی (سوله و ورزشگاه)

طراحی و محاسبه انواع سازه های فضاکار و خرپایی

طراحی و محاسبه انواع سازه های بلند مرتبه

بهینه سازی انواع سازه ها

ناظر و مجری پروژه های ساختمانی