اسکلت فلزی چهار طبقه با مقاطع تیر ورق و اتصالات پیچی

اسکلت فلزی چهار طبقه با مقاطع تیر ورق و اتصالات پیچی

تعداد طبقات: ۴ سقف
محل نصب: شهر دهگلان استان کردستان
سیستم سازه ای: قاب خمشی متوسط
کاربری: تجاری و مسکونی
مساحت کل ساخت: ۴۶٠ مترمربع
سقف: عرشه فولادی
مقاطع: تیرورق
اتصالات: پیچ و مهره

Continue reading